Vyučující v 6. ročníku

Kdo nás učí v 6. ročníku:

vyučující (zkratka vyučujícího) předmět (zkratka předmětu)
hlavní předměty
Tereza Sommersová (So) třídní učitelka
matematika (M)
anglický jazyk (Aj1)
Martina Poláková (Pl) český jazyk (Cj)
Naděžda Cempírková (Ce) přírodopis (Pp)
Hana Šustrová (Su) člověk a svět práce dívky (Csp div)
Jitka Linhartová (Li) člověk a svět práce chlapci (Csp chl)
Pavel Chvojka (Ch) fyzika (Fy)
hudební výchova (Hv)
Věra Pavlová (Pa) anglický jazyk (Aj2)
Jan Kapitola (Kp) výchova k občanství (Vob)
Jan Zapletal (Zp) informační a komunikační výchova (Ikv1)
Marek Odstrčil (Od) informační a komunikační výchova (Ikv2)
Ivana Brožová (Bz) výtvarná výchova (Vv)
Lenka Slavíková (Sv) tělesná výchova dívky (Tv div)
Václav Novotný (Nt) tělesná výchova chlapci (Tv chl)
volitelné předměty
Martina Poláková (Pl) cvičení z českého jazyka (Cvc)
Tereza Sommersová (So) konverzace v anglickém jazyce (KoA1 a KoA2)
Pavel Chvojka (Ch) praktika z fyziky (PFy)
sport a pohybové aktivity (Spa)
Jan Zapletal (Zp) strategie řešení úloh (Sru)
Naděžda Cempírková (Ce) praktika z přírodopisu (PPr)
Roman Anýž (An) příprava projektů (PrP)
volitelná tělesná výchova
Petr Baťa (Bt) basketbal chlapci (Tv Bs1)
Lenka Slavíková (Sv) plavání (Tv Plv)
Luboš Matějka (Mt) sportovní hry (Tv SpoH)
basketbal dívky (Tv Bs2)
Václav Novotný (Nt) florbal (Tv Flo1)
Robert Kočí (Kc) badminton (Tv Bad)

Seznamy žáků v jednotlivých skupinách volitelných předmětů a volitelné tělesné výchovy naleznete v sekci „Materiály ke stažení“.